Skuteczna metoda oczyszczania naszego organizmu poprzez lepsze nawodnienie Spróbuj Wodę Plazmowaną NANTES – zwaną „Nanowodą”

Skuteczna metoda oczyszczania naszego organizmu poprzez lepsze nawodnienie Spróbuj Wodę Plazmowaną NANTES – zwaną „Nanowodą”

„Nnanowoda” jest nazwą handlową wody plazmowanej. Ten wspaniały wynalazek oparty na nauce i wieloletnich doświadczeniach jest dziełem wielkiego miłośnika badań nad wodą, pana Zdzisława Oszczędy – Prezes firmy Nantes oraz współpracujących z nim naukowców z wielu polskich uczelni. Woda plazmowana jest otrzymywana w wynalezionych do tego celu specjalnych reaktorach w niskotemperaturowej plazmie. W ten sposób…