Czym jest Woda Plazmowana NANTES – WYNIKI BADAŃ – NAGRODY

Nanolaboratory NANTES, to innowacyjna technologia badana i stosowana po to, aby pomagać ludziom.

W laboratorium Nantes, rożne materiały poddawane są obróbce w reaktorze niskotemperaturowej plazmy. Dzięki temu zmieniana a właściwie porządkowana jest ich struktura.

Woda, metale, a nawet diamenty zyskują dzięki takiemu procesowi właściwości, których przedtem nie miały, np. diamenty czy metale w uporządkowanej strukturze stają się trwalsze i wytrzymalsze.

Woda nie dość, że nie wrze, czy nie zamarza w zwykłych dla siebie temperaturach, to przede wszystkim nabywa takie cechy, właściwości, jak np. bardzo duża wchłanialność, zdolność łatwego przenikania komórek.

Efekty badań firmy Nantes Pana Zdzisława Oszczędy, doceniono złotym medalem na Światowych Targach Innowacyjności w Brukseli. Srebrnych medalem Międzynarodowego Salonu WYNALAZCZOŚCI. „CONCOURS – LEPINE“  2010 w Paryżu, czy dyplomem ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„To niesamowity mechanizm, który pozwoli, by ludziom i Światu na nowo zafunkcjonować. Woda w tej postaci, która wprowadza w szerokie zastosowanie, to jest olbrzymi dla organizmu detoks, wchłanialność, wymiana komórkowa. Woda Plazmowana NANTES, to jest odpowiedz np. na choroby immunologiczne czy onkologiczne.” – Prezes NANTES Zdzisław Oszczęda

Cechy Wody Plazmowanej, są wykorzystywane przez współpracujące z Nanolaboratory Nantes firmy, miedzy innymi do badań nad zwiększeniem skuteczności w produkcji rolnej. Nasiona pod wpływem Wody Plazmowanej kiełkują i ukorzeniają się szybciej, co ma ogromny wpływ na dalszy rozwój roślin. Efekty pierwszej serii badań są obiecujące.

„Jeżeli badania się potwierdzą, to będzie to ewenement na skalę światową.” – Zofia Vahlberg OLIMAX

Trwają również badania nad wykorzystaniem Nanwodoy w przetwarzaniu odpadów biologicznych.

My, jako Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów, jesteśmy bardzo dobrej myśli i spodziewamy się naprawdę fajnych efektów, dla gospodarki, rolnictwa dla gospodarki komunalnej, a przede wszystkim dla zdrowotności człowieka.

Przy współpracy Nanolaboratory Nantes powstaje praca doktorska na wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej tematem jest między innymi „Wpływ Nanowody na przenikanie komórek”. Wyniki tego projektu mogą zaprocentować w zastosowaniu Nanwodowy w produkcji leków.

„Pan Zdzisław Oszczęda i jego naukowcy twierdzą, iż ta woda ma potencjalne zastosowanie w działania przeciw naowotworowe. A ja obecnie badam wpływ leków na błony biologiczne, które mają też potencjalne dzianie przeciw nowotworowe. W sumie wpadłam na pomysł razem z moją panią promotor, że można by spróbować wykorzystać tą wodę w naszych badanich i w ten sposób sprawdzić czy ta woda ma właśnie takie działania przeciw nowotworowe. „ – Joanna Szwed

Podsumowanie

W Nanolaboratory Nantes w Bolesławcu, od kilku lat prowadzone są badania nad Nanotechnlogią. Jednym z efektów tych badań jest „Nanowoda” (czyli Woda Plazmowana), jest to woda o zmienionej strukturze. Porządkujemy strukturę wody dzięki poddaniu jej w obróbce w reaktorze niskotemperaturowej plazmy, co nadaje wodzie właściwości spotykane w naturze ale nie spotykane w zwykłej wodzie, z której korzystamy na co dzień.

Efekty naszych badań zostały poddane weryfikacji na kilku Uczelniach Wyższych i przez ośrodki badawcze. Wyniki tych badań potwierdzają ogromne możliwości wykorzystania Nanowody Nantes w medycynie, w kosmetologi, w rolnictwie, w przemyśle, czy w innych dziedzinach życia.

„Dotychczasowe nasze badania i wyniki uzyskane z tych badań potwierdzają fakt, że Nanowoda nieszkodni, wręcz przeciwnie niesie za sobą olbrzymi potencjał dla regeneracji organizmu, wzrostu roślin i ochrony środowiska. „ – Zdzisław Oszczęda

Badania naukowe udowodniły:

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej oraz Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie badały wpływ Nanowody na żywotność komó-rek nowotworowych. Wnioski: W hodowli komórek na podłożu poddanym działaniu niskotemperaturowej plazmy zaobserwowano spadek gęstości hodowli. Badania te będą rozwijane w kierunku leczenia białaczek oraz innych nowotworów.

Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Ka-tedra Biostruktury Komórki udowodnił w swoich badaniach obumieranie komórek nowotworowych i hamowanie ich rozwoju. Jedna z obserwacji to zahamowanie po-działów komórkowych po traktowaniu ich wodą zdeklastrowana , oraz wpływ tej wo-dy na apoptozę, czyli obumieranie komórek.

Zakład Farmakologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku udowodnił, że sól fizjologiczna poddana działaniu plazmy eliminuje komórki z uszkodzonym DNA, co pozwala na wyselekcjonowanie komórek zawierających jed-nolite i prawidłowe DNA, a tym samym poprawę funkcji tkanek i narządów. Badania te potwierdziły również fakt obumierania komórek nowotworowych i komórek bia-łaczki pod wpływem Nanowody.

Nanowoda czyli woda zdeklasrowana wprowadza korki nowotworowe w proces śmierci programowanej wywołując w nich apoptozę, jest to bardzo interesujący efekt , tym bardziej ,że to bardzo obiektywny efekt oceniany maszynami i urządzeniami powtarzalne wielokrotnie.” – prof. dr hab.n.med. Halina Car

To jednak nie koniec badań nad Wodą Plazmowaną (Nanowodą) NANTES

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie badała plony fasoli oraz żyta ozimego. Po użyciu wody zdeklastrowanej Nantes zaob-serwowano wzrost plonu o ponad 50 procent.

Pracownia Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków Wydziału Chemii Uniwer-sytetu Warszawskiego potwierdziła zaś brak niebezpiecznych wolnych rodników w Nanowodzie.

Multiuczelniany zespół kierowany przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia wykazał, że w wodzie poddawanej działaniu plazmy przez okres od 5 do 90 min, mimo podwyższenia w niej zawartości aktywnego tlenu pokazano, że nie ma w niej nie tylko wolnych rodników, ale też nadtlenku wodoru ani ozonu

Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska potwierdziła brak negatywnych właściwości Nanowody, brak toksyczności oraz to, że woda po ob-róbce plazmą wpływa znacząco i pozytywnie na wzrost roślin.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie badał zastosowanie Nanowody, jako potencjalnego czynnika poprawy wyników konserwa-cji i przechowywania gamet – okazało się, że zastosowanie wody po obróbce plazmą poprawia żywotność przechowywanego nasienia o ponad 30 procent w stosunku do dotychczasowych rozwiązań.

Pod wpływem Wody Plazmowanej, obumierają komórki nowotworowe, rośliny rosną szybciej, a kosmetyki lepiej przenikają do skóry. Woda Plazmowana może pomagać i podstawowym celem jest wykorzystanie jej do pomocy ludziom, dlatego udostępniamy nie tylko efekty samych prac ale i samą Nanowodę – Wodę Plazmowaną.

Źródło: nantespharma.pl

Wysyłamy również za granicę

Zamówienia również tel. 796 785 683

Podobne wpisy

Dodaj komentarz